Marta Linhartová


Marta Linhartová

Jsem člověk, jako vy. Mám své sny, přání, radosti, chvíle, kdy se cítím sebevědomě, nad věcí. Ale také mám obavy, strachy, období, kdy nevím, jak dál, kdy hledám odvahu ke změně. Každý den, každá situace mi přináší otázky týkající se hledání smyslu a rovnováhy života. A právě tyto otázky mě před mnoha lety přivedly k osobnímu rozvoji, koučinku, psychologii, terapiím – prostě k objevování sebe sama i druhých. Přesvědčila jsem se, že pomoc průvodce (kouč, terapeut, psycholog, mentor, apod.) má nezastupitelnou roli v mnoha životních situacích.

Každý z nás se v životě někdy dostane na pomyslnou křižovatku, kdy se musíme rozhodnout, někam se posunout, něco změnit. V každém okamžiku děláme nějakou volbu, dokonce i ve chvíli, kdy se rozhodneme, že nic měnit nebudeme. Když něco uděláte, ale i když zdánlivě nic neuděláte, vždy se začne odehrávat jiný příběh.

Naslouchat druhým a pomáhat jim, mi dává obrovský smysl. Vydat se na cestu sebepoznání, na cestu k sobě může být těžké. Je to hledání toho, co jsme vždy uvnitř cítili, ale během let to překryli očekáváním, zraněním, zkušenostmi, strachy. Nabízím vám svou podporu jako průvodce vaším příběhem - při nacházení sebe sama, své vlastní cesty, životní rovnováhy a radosti, nacházení odvahy ke změně, k rozhodnutí, nebo třeba jen uvědomění, že tak, jak to teď máte, je to pro vás v pořádku.

V jakých oblastech vám mohu pomoci


 • Osobní růst a rozvoj
 • Životní změny a rozhodování
 • Sladění osobního a pracovního života, životní rovnováha
 • Kariéra (změna práce, nespokojenost v práci, hledání nového směru)
 • Plánování času
 • Zvládání stresu

Mé vzdělání a zkušenosti


 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (2020 - 2023)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové a sociální komunikace (2002 - 2007)
 • Akreditovaný profesionální koučovací výcvik dle standardů ICF (Koučink centrum Praha, 124 hodin)
 • Psychoterapeutický výcvik Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, DALET (160 hodin);
 • Sebezkušenostní část výcviku poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic; Elio (75 hodin)
 • Výcvik facilitátorských dovedností, FACILITA CZ (40 hodin)
 • Úvod do Biosyntézy, Český institut biosyntézy (24 hodin)
 • Kurzy v oblastech: psychologie, typologie osobnosti, zvládání manipulace, komunikační dovednosti, apod.
 • 7 let specialistka personálního rozvoje (rozvoj zaměstnanců, managementu, nastavování personálních procesů)
 • 6 let manažerka projektů zaměřených převážně na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Kde a jak se potkáme

 • osobně ve Zlíně
 • na dálku: Skype, WhatsApp, telefon

Kontaktujte mě


+420 604 102 424

Ceník


Osobní koučink: 700 Kč/60 min.

Koučink na dálku: 700 Kč/60 min.