O koučinku


Koučink je metoda, která pomocí otázek a odborných technik pomáhá klientovi podívat se na dané téma více komplexně a z jiné perspektivy. Klient tak přichází na nové nápady, způsoby řešení a možnosti.

Koučování využívá poznatky neurovědy, díky nimž kouč pracuje s nástroji a technikami, které jsou v souladu s fungováním našeho mozku. Velký význam mají například při zvládání změn, učení se nových věcí, přeprogramování zažitých vzorců chování a mnoho dalšího.

Koučování lze na základě domluvy s klientem kombinovat s jinými metodami např. konzultantstvím, mentoringem. Více o tom, jaké metody který kouč používá se dozvíte v našich osobních medailoncích.

Zajímá vás, jestli vám můžeme pomoci? Podívejte se na příklady témat vhodných ke koučování. Pokud své téma v seznamu nenajdete, ozvěte se nám a probereme to společně.

Kdo je kouč a co dělá?


Kouč je váš průvodce a podpora. Pomáhá vám:

Při koučování se držíme etického kodexu Mezinárodní federace koučů (ICF) a zachováváme mlčenlivost. Obsah každého sezení je zcela důvěrný.

Všechny jsme absolvovaly odborný koučovací výcvik akreditovaný ICF a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Kdy vyhledat kouče


Klient zpravidla za koučem přichází ve chvíli, kdy cítí, že není spokojen, a že některá oblast v jeho životě nefunguje. V případě, že ví, co chce, pomůže mu kouč nastavit cíle a to, jak jich dosáhnout.

Pokud klient neví, co by se mělo změnit, pomůže mu kouč najít zdroje nespokojenosti, cestu ke změně a vnitřní rovnováze.

Kouče ale vyhledávají i lidé, kteří jsou ve svém životě spokojení. Tito klienti přicházejí s konkrétními tématy např. pracovní výzvy, nové projekty, utřídění myšlenek, důležitá životní rozhodnutí, příprava na náročné období, životní změny, seberozvoj. Kouč pak s klientem pracuje na nastavení konkrétních cílů a způsobu, jak jich dosáhnout.

Jak kouč pracuje


Kouč pozorně vnímá klienta a klade mu otázky. To, společně s různými technikami, vede klienta nejen k zamyšlení a širšímu uvědomění, ale také k nadhledu a nové perspektivě. Klient přichází na nové nápady, myšlenky a způsoby řešení. Otevírá svůj potenciál, získává jistotu a sebevědomí ke změně či dalšímu kroku.

Techniky kouč volí především s ohledem na dané téma, potřeby klienta a také v souladu s vlastním koučovacím stylem.

Je koučování vždy vhodná metoda?

Koučování se zaměřuje na budoucnost (změny, nové projekty, rozhodnutí apod.). Při úvodní schůzce nebo během koučování se může ukázat, že je potřeba, aby si klient nejdříve zpracoval některá témata z minulosti např. psychická traumata. Dobrý kouč pozná, zda je pro klienta koučink vhodná metoda a pokud ne, klientovi doporučí jiný přístup.

Koučování lze na základě domluvy s klientem kombinovat s konzultantstvím a/nebo mentoringem.

Vyberte si svou koučku


Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Pomohu vám najít odpovědi na otázky, kterými si určíte ten správný směr.

Věra Pražanová

Věra Pražanová

Provázím v životních situacích, ve kterých potřebujete pomoci najít svou vlastní cestu.

Marta Linhartová

Marta Linhartová

Naslouchat druhým, provázet je v období změn a rozhodování mi dává obrovský smysl.

Alexandra Turoňová

Alexandra Turoňová

Věřím, že každý může změnit svůj život k lepšímu, odváží-li se hledat cestu k sobě samému.

koučujeme logo

Zůstaňme ve spojení


Pokud si nevíte rady, potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat.